Styrelsen Torsåkers Hembygdsförening

Styrelsen 2019

Ordförande: Jan van der Heyden 

Vice ordf: Bodil Landin

Kassör:  Astrid Hedlund 0290-40411                        

E-mail: aor.hedlund@outlook.com

Sekreterare: Åke Edvardsson

Kurt Hedlund                                  

Gunilla Holmgren                                   

Ewa Kohlström, ersättare

Tommy Järström, ersättare

Börje Pettersson, ersättare

Vaktmästare för bokning av lokaler mm:

Irma Hyvärinen, tel 0290-40862, 070-563 55 41