Styrelsen Torsåkers Hembygdsförening

Styrelsen 2016

Ordförande: Jan van der Heyden 

Vice ordf: Vakant   

Kassör      

Astrid Hedlund 0290-40411                        

E-mail: aor.hedlund@outlook.com

Sekreterare  

vakant

Bodil Landin

Kurt Hedlund                                  

Gunilla Holmgren                                   

Åke Edvardsson, ersättare

Ewa Kohlström, ersättare

Kari Trög, ersättare

Vaktmästare: Irma Hyvärinen, tel 0290-40862