Hembygdsföreningens byggnader

Det finns många byggnader uppe vid Gammelgården, en bergsmansgård, som är huvudbyggnaden.

Där finns också bland annat en butik, med museum på vinden, en bagarstuga, ett skomakeri, en lada, ett magasin med vagnsmuseum på bottenvåningen. En trappa upp finns andra föremål som skänkts av Torsåkersbor genom tiderna. En fäbodstuga visar hur stintorna kunde ha det på den tiden kreaturen "bufördes" för sommarbete.

Titta på bildspelet, så får du en berättelse om varje byggnad.