Årsmöte 2019

Årsmötet ägde rum söndagen den 31 mars. Ett fåtal medlemmar utöver styrelse och valberedning var närvarande.

Åke Edvardsson underhöll med musik. Föreningen bjöd på fika.