Årsmöte 2019

Årsmötet kommer att äga rum söndagen den 31 mars med början klockan 15.00 på Församlingshemmet i Torsåker.

Åke Edvardsson underhåller med musik. Vi bjuder på fika.

Årets aktiviteter kommer att beslutas. Styrelse kommer att väljas. Samt en hel del andra punkter på dagordningen. Kallelse kommer att sändas ut till alla medlemmar.

Gamla och nya medlemmar är hjärtligt välkomna.