Årsmöte 2018

Årsmötet ägde rum i församlingshemmets lillstuga torsdagen  den 22 mars med början klockan 18.

Styrelsen samt ett fåtal av alla medlemmar var närvarande. Bl a valdes ny styrelse. 

Som vi tidigare berättat, har Skolmuseet och därmed även Kronblomsmuseet lagts ned. Kronblomsmuseet kommer att återuppstå uppe vid Gammelgården. Det krävs ombyggnad av ängsladan för att kunna inhysa detta museum. En stor del av årets budget kommer att gå åt till detta.