Tider och datum 2019

Gammelgården är öppen flr visning lördagar och söndagar kl 13-16 under tiden 30 juni till och med 11 augusti.

Möjlighet finns att fika.

Grupper kan få guidning även andra tider. Kontakta vaktmästaren, Irma Hyvärinen, för beställning. Telefon 0290-40086 eller 070-5635541.

Guidningen är avgiftsfri under normalt öppethållande. Vid specialbeställningar tar en avgift ut.

Bli gärna medlem i Hembygdsföreningen. Inbetalningskort och beskrivning av föreningen finns i Gammelgården.