Vår- och höststädning

På vårarna är det dags att städa undan dammråttor och annat skräp som samlats under vintern. Det är dags att snygga till både utomhus och inomhus. Trädgårdsmöblerna ska ut. Och allt ska förberedas för sommarens begivenheter.

På höstarna ska trädgårdsmöblerna in. Det ska krattas i trädgården och husen ska ses över så att de klarar vintern.

Vi brukar ha en städdag i maj och en i september. Städningen brukar börja kl 9:00. Alla är givetvis välkomna. Det bjuds på kaffe och smörgås för deltagarna.

Ett datum för höststädningen är söndagen den 24 september med början klockan 10.00. Ytterligare en dag i oktober kommer att ägnas åt städning om så erfordras.