Temadag för årskurs 3 Hofors kommun

Varje år bjuds eleverna i treorna i hela Hofors Kommun till Gammelgården. Där visas byggnaderna upp. Många frivilliga ställer upp och visar gammaldags hantverk och andra sysslor. Hur många barn i dag har sett en tvättbräda i användning? Hur många vet vad som görs på ett skomakeri? 

Temadagen var även i år uppdelad på två dagar på grund av det stora elevantalet. Både elever, lärare och funktionärer brukar tycka att det är väldigt trevligt.

I år ägde temadagarna rum onsdag 22 maj och torsdag 23 maj.