Kulturstipendium

 

Gammelgårdens kulturfond instiftades

inom Torsåkers Hembygdsförening

den 7 september 1987 på initiativ av

Arne Nilsson i Nyhyttan.

 

Fondens huvudsakliga ändamål är att

lämna bidrag i form av stipendier till

enskild, grupp eller sammanslutning,

som inom Torsåkersbygden gjort en

insats av kulturellt värde, eller att ge

stöd för förverkligande av målsättning

av för bygden kulturellt värde.

 

Stipendium kan sökas, men även delas

ut till annan än sökande.

 

Förslag till stipendiat kan lämnas till

Gammelgårdens Kulturfond.

 

 

 

Stipendiat utses av en styrelse utsedd av

Hembygdsföreningens årsmöte.

 

Stipendieutdelning sker vid firandet av

Sverigs nationaldag vid Torsåkers Gammelgård.

 

Ge gärna en gåva till Gammelgårdens kulturfond.

Kulturfondens bankgiro: 465-7136

 

Gammelgårdens Kulturfonds adress:

Torsåkers Hembygdsförening

c/o Astrid Hedlund

Gamla Tjernelds väg 8

Tel: 0290-40411

Gammelgårdens kulturfond instiftades

inom Torsåkers Hembygdsförening

den 7 september 1987 på initiativ av

Arne Nilsson i Nyhyttan.

Fondens huvudsakliga ändamål är att

lämna bidrag i form av stipendier till

enskild, grupp eller sammanslutning,

som inom Torsåkersbygden gjort en

insats av kulturellt värde, eller att ge

stöd för förverkligande av målsättning

av för bygden kulturellt värde.

Stipendium kan sökas, men även delas

ut till annan än sökande.

Förslag till stipendiat kan lämnas till

Gammelgårdens Kulturfond.

Stipendiat utses av en styrelse utsedd av

Hembygdsföreningens årsmöte.

Stipendieutdelning sker vid firandet av

Sveriges nationaldag vid Torsåkers Gammelgård.

 

Ge gärna en gåva till Gammelgårdens kulturfond.

Kulturfondens bankgiro: 465-7136

 

Gammelgårdens Kulturfonds adress:

Torsåkers Hembygdsförening

c/o Astrid Hedlund

Gamla Tjernelds väg 4

Tel: 0290-404 11