Kulturfondens pristagare under åren

2014 – Jonny Larsson – motivering:

En ideellt arbetande mångsysslare med en stark känsla för hembygden.

Priset som är det 27-de i ordningen kommer att överlämnas vid nationaldagensfirandet på Gammelgården.

Kulturfondens pristagare under åren

 1988 – Rune Sundberg – motivering:

För sin framsynthet att spara och bevara gammalt skolmaterial, att därav iordningsställa ett unikt skolmuseum, samt att i anslutning till detta framarbeta utställningar av för bygden stort intresse.

Diplomet framtogs av Sigge Eriksson i Hofors.

1989 – Gunnar Nyström – motivering:

För sin mångåriga och ovärderliga insats med att gräva fram Torsåkers järnhanterings historia, dels i en omfattande efterforskning, dels i praktiskt arbete med spade och spett för att blottlägga rester av våra förfäders arbete.

1990 – Olle Wallsten – motivering:

Med stor känsla för bygden har Olle Wallsten restaurerat och bevarat den gamla hyttdammen i Vibyhyttan, ett led för hågkomsten av gammal bergsmanshantering.

(För sin stora känsla för Vibyhyttan)

  och Harald Westerberg – motivering:

Med sin detaljrika kännedom om bygd och människor är Harald Westerbergs kunnande en ovärdelig källa för torsåkersbygden.

(För sin detaljrika kännedom om bygd och människor)

 1991 – Verner Widén – motivering:

 För en spelmannagärning med bl.a. 35 år i Torsåkers Spelmanslag, samt för betydelsefull insats vid byggandet av Trösklogen (danslogen) vid Gammelgården.

 och Sven Olov Karlsson – motivering:

 För den skogspromenad han byggt på Söderåsen och därmed för många öppnat ett svårtillgängligt stycke natur som bjuder en storslagen utsikt över bygden.

 1992  Ingegerd Johansson – motivering:

 För arbetet att bevara den gamla folkdräktstraditionen i vår bygd och att föra den vidare i vår generation.

För dokumentering av gamla gårdars samlade innehav av allt som fanns i ett hem, linne, husgeråd, möbler, tapeter m.m. och som ger oss en kulturhistorisk bild av största värde

 och Ingvar Persson – motivering:

 I ord, bild och handling visa att Torsåker finns i hans hjärta.

 1993 – Erik Hedbom – motivering:

 För sitt stora intresse och kunnande om vår bygd och dess människor, samt för sin fängslande berättarförmåga

 1994 – Blue-Grass-festivalens instiftare och arrangörer, nämligen Leif Sunnebrandt, Jonnie Sunnebrandt, Lars Blom, Hans Blom och Kennet Källström.

 1995 – Gammelstilla Byalag – motivering:

För mångårigt arbete med att rädda och bibehålla en bruksmiljö med flerhundraåriga anor.

 1996 – Erik och Karin Andersson – motivering:

 För de 40 år ( tillsammans 80 ! ) som de i praktiskt arbete gjort en ovärdelig insats för Torsåkers Hembygdsförening inom byggnation, foto, textil och som medhjälp vid alla arrangemang.

1997 – Ing-Marie och postumt till Bent Möller Andersen – motivering:

 För ett helhjärtat arbete för Hembygdsföreningen, Gammelgården och Bygden, kännetecknat av entusiasm och stor känsla.

 1998 – Bo Engström – motivering:

Till Bo Engström för att han lyft fram bergsbruk och gruvarbete från gammal tid till oss i 1990-tal, men även för vård och känsla för många av hembygdsföreningens byggnader.

 1999 – Lennart Olsson – motivering:

 Oegennyttig, alltid beredd att ställa upp, alltid för hembygdens bästa.

 2000 – Kalvsnäs Byalag – motivering:

 Förr dess strävan efter bysamverkan och att i samband därmed lyfta fram och bevara den gamla kultur som finns i byn, bl.a. kvarn och kvarndamm.

 2001 – Fors by – motivering:

För deras initiativ att låta de yngsta få uppleva spänningen i roliga jul- och vinteraktiviteter, dessutom i en generös och familjär anda utan tanke på kommersialism.

2002 – Ingrid Olsson – motivering:

Brodösen Ingrid Olsson hedras då hon utifrån sitt ödmjuka förhållningssätt till det textila materialet och äldre broderitraditioner, nyskapar stilfulla alster.

2003 – Bia Melin – motivering:

Inför Agust och Lottas 75-årsfirande, vill vi uppmuntra dej Bia som för serietecknartecknartraditionen vidare i Torsåker. Du håller serien levande genom att illustrera aktuella vardagligheter som berör oss alla.

2004 – Lars Holmgren – motivering:

Till Lars Holmgren för Ditt stora intresse för hembygden, sträckande sig från äldsta tider till våra dagar. Det har resulterat i många för bygden värdefulla initiativ.

2005 – Staffan Berglind – motivering:

Till Staffan Berglind, för att Du i tal och text lyft fram såväl gångna tider som dagens Torsåker till beskådande, och inte minst för Ditt engagemang vid hedrandet av Joel Berglunds 100-årsdag.

2006 – Signild Widgren – motivering:

För Din insats med bevarandet av en bred textil tradition i Torsåker.

2007 – Mia Wängelin – motivering:

För den glädje och stimulans Du gett oss alla, gammal som ung, genom all Din aktivitet med sång och musik i Torsåker.

2008 – Torsåkers fotohistoriska sällskap – motivering:

Till Torsåkers Fotohistoriska Sällskap för ert initiativ att få folk ute i byarna att tömma sina byrålådor på gamla foton så att ni kunnat dokumenterat dem för framtiden.

2009 -  ATF Tors Hammare – motivering:

Med ett innehåll av både glädje, humor och allvar engagerar och stimulerar Tors Hammare alla åldrar i en mångårig teatertradition”.

2010 - Redaktionen för tidningen Korpögat - motivering:

För det stora engagemang hos de eldsjälar som på ett fängslande sätt rapporterar om bygdens dåtid och nutid i ord och bild, vilket gör att alla kan hitta något av intresse.

 

2011 - Pia Möller-Andersen – motivering:

För ett mångårigt skapande inom flera områden, till glädje och förnöjelse, för ung som gammal.

2012 - Hönshuset Café & Galleri -  motivering:

 För att under två decennier lockat mängder av besökare till såväl de egna ateljéerna som till skulpturutställningarna i trädgården.

2013 – Tim Sandberg – motivering:

För ditt idéella arbete i det lokala föreningslivet med inriktning mot både fritid och kultur.

2014 – Jonny Larsson – motivering:

En ideellt arbetande mångsysslare med en stark känsla för hembygden.

2015 - Siv Larsson - motivering:

... har med inlevelse berikat teaterscenerna i och utanför bygden i alla möjliga gestaltningar och roat publik från när och fjärran...

2016 - Åke Evarsson och postumt Maria Pettersson - motivering:

För att ha hållit vistraditionen levande och för stort engagemang i Torsåkers och ÖsterHästbos kultur och historia.

 

2017 - Föreningen Bergkultur

 

2018 - Torsåkers IF

 

2019 - Lage Bergström