Program 2019

Våra aktiviteter 2019

Platsen är Gammelgården om inte annat anges. I samband med evenemangen är serveringen öppen. Ändringar av datum kan göras.

Gammelgården är öppen för visning varje lördag och söndag klockan 13-16 under tiden 29 juni till och med 11 augusti. Då finns fika i Gammelgårdens kök.

4 nov     Styrelsemöte