Statyerna av Kronblom och August renoveras.

Statyerna av Kronblom och August renoveras.
Skadade delar har bytts ut av Åskar Flood och just nu målas statyerna av Jimmy Johansson.
Renoveringen beräknas vara klar under sommaren 2020 och statyerna kommer då återigen att kunna ses i Torsåker.

Ursprungligen tillverkades statyerna av Arne Eriksson i Sandviken och målades av Ingvar Persson.

 

 

 

 Kontakta oss: info@torsakershembygdsforening.se