Friluftsgudstjänst.

Torsåkers församling anordnar som vanligt en friluftsgudstjänst vid Gammelgården,
söndagen efter midsommarafton, den 21 juni.
Mer information kommer senare.