Friluftsgudstjänst 21 juni

Torsåkers församling anordnar som vanligt en friluftsgudstjänst vid Gammelgården,
söndagen efter midsommarafton, den 21 juni, kl:14.00.
Mer information kommer senare.