Friluftsgudstjänst 21 juni - Inställt

Torsåkers församling anordnar som vanligt en friluftsgudstjänst vid Gammelgården,
söndagen efter midsommarafton, den 21 juni, kl:14.00.
Pga. rådande Corona-pandemi är det dock osäkert om friluftsgudstjänsten kommer att genomföras i år.