Temadag för årskurs 3 Hofors kommun, 19+20 maj.


Varje år bjuds eleverna i treorna i hela Hofors Kommun till Gammelgården. Där visas byggnaderna upp. Många frivilliga ställer upp och visar gammaldags hantverk och andra sysslor.
Hur många barn i dag har sett en tvättbräda i användning?
Hur många vet vad som görs på ett skomakeri? 

Temadagen var även i år uppdelad på två dagar på grund av det stora elevantalet.
Både elever, lärare och funktionärer brukar tycka att det är väldigt trevligt.

2020 äger temadagarna rum onsdag 19 maj och torsdag 20 maj.