Temadag för årskurs 3 Hofors kommun.


Varje år bjuds eleverna i treorna i hela Hofors Kommun till Gammelgården. Där visas byggnaderna upp. Många frivilliga ställer upp och visar gammaldags hantverk och andra sysslor.
Hur många barn i dag har sett en tvättbräda i användning?
Hur många vet vad som görs på ett skomakeri? 

Temadagen var även i år uppdelad på två dagar på grund av det stora elevantalet.
Både elever, lärare och funktionärer brukar tycka att det är väldigt trevligt.

2019 ägde temadagarna rum onsdag 22 maj och torsdag 23 maj.