Styrelsen 2021

Ordförande: Vakant 

Vice ordf: Bodil Landin,
tel 070-2392889

Kassör:  Astrid Hedlund 
E-mail: aor.hedlund@outlook.com

Sekreterare: Katarina Sohlborg

Övriga ledamöter:
Kurt Hedlund                                 
Gunilla Holmgren
Christer Ekendahl
Mats Lindberg                                   

Tommy Järström, ersättare
Emmelie Schön, ersättare
Niklas Malmström, ersättare
Hanna Sohlborg, ersättare
Åke Edvardsson, ersättare

Vaktmästare för bokning av lokaler mm:
Irma Hyvärinen, tel: 070-563 55 41