Styrelsen 2019

Ordförande: Jan van der Heyden 

Vice ordf: Bodil Landin,
tel 070-2392889

Kassör:  Astrid Hedlund 
E-mail: aor.hedlund@outlook.com

Sekreterare: Åke Edvardsson

Övriga ledamöter:
Kurt Hedlund                                 
Gunilla Holmgren                                   

Tommy Järström, ersättare
Emmelie Schön, ersättare
Niklas Malmström, ersättare

Vaktmästare för bokning av lokaler mm:
Irma Hyvärinen, tel: 070-563 55 41