Årsmöte den 18 augusti kl:18:00 vid Gammelgården.

 

  Alla medlemmar i Torsåkers Hembygdsförening

kallas härmed till årsmöte

Söndagen den 18 augusti 2020 kl 18.00 vid Gammelgården.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar, kaffeservering

och visunderhållning av Åke Edvardsson.

Välkommen önskar Styrelsen

 

Torsåkers Hembygdsförening arbetar med att främja hembygdens vård och bevarandet av dess kulturminnen från gångna tider, samt att anordna och underhålla en hembygdsgård i Torsåker.

Medlemsavgiften är 175:- för familjer, 100:- för enskild medlem. Var snäll och betala inmedlemsavgiften på bankgiro 465-7136. När du betalar, godkänner du samtidigt att du finns med i vår medlemsmatrikel. Vill du inte vara med där, eller vill veta vilken information om dig som vi sparar i vår medlemsmatrikel hör av dig till Astrid Hedlund tel 404 11. 

Efter det att skolmuseet lades ned har Kronblomsutställningen, William Erikssonutställ-ningen och de delar som rör Torsåkers kommun samt Joel Berglund flyttats till Gammelgår-den där lokaler håller på att iordningställas för visning av delar av föremålen. En tillfällig lösning är att använda samlingssalen som museum. Hur och var utställningarna ska få permanenta lokaler är något vi behöver fundera på.

För att alla våra medlemmar ska ha glädje av sitt medlemskap, gäller följande: Medlemmarna har lägre entréavgift vid olika evenemang. Antingen går medlemmar in gratis. Eller också får de avsevärd rabatt på entréavgiften.  

Under år 2020 har styrelsen planerat följande aktiviteter på Gammelgården (med reservation för ev ändringar):                      

Maj:                  Vårstädning

                        Temadag för skolor åk 3, 19+20 maj

                        Gökotta 21 maj kl 8.00

Juni:                Nationaldagsfirande 6 juni kl. 16.00  Beslut om detta arr fattas efter årsmötet

                        Majning av majstången 18 juni kl 17.00, korv och kaffe

                        Midsommarfirande 19 juni kl 15.00, servering öppen från kl 14.00

                        Gudstjänst 21 juni kl 14.00

Juli:                 Visning av Torsåkersfilmen 5 juli, kl:13:00

                        Dan Andersson-kväll eller annan viskväll, ev med allsång

Augusti:          Temadag för barn och vuxna (samma som för åk 3 på våren) men för alla

September:     Höststädning                                         

December:      Tomtesmyget, beslut är ännu ej fattat

Datum kommer att meddelas på hemsidan www.torsakershembygdsforening.se samt på tidningarnas idag-sidor. Har du förslag på andra aktiviteter: Meddela i så fall någon i styrelsen.

Gammelgården kommer att vara öppen lördag-söndag 27 juni t o m 9 augusti. kl 13-16.

Kronblomsmuseet är då öppet. Servering kommer att finnas. Kontakta någon i styrelsen om du vill vara med och hjälpa till vid visningarna under helgerna i sommar.

  Hjärtligt välkommen till årsmötet!   

 

 

 

Verksamhetsberättelse 2019

Torsåkers Hembygdsförenings verksamhetsberättelse för 2019

Först och främst vill styrelsen framföra sitt hjärtliga tack till alla de som genom sitt medlemskap och sitt ideella arbete har stött Torsåkers Hembygdsförening under det gångna året. Vi vill också tacka för erhållna gåvor i form av pengar eller föremål till samlingarna samt för nedlagt arbete.

Jan Van Der Heyden har varit ordförande. Vid styrelsens konstituerande möte 8 april beslöts att Bodil Landin ska vara vice ordförande, Astrid Hedlund kassör och Åke Edvardsson sekreterare. Övriga ledamöter i styrelsen har varit Kurt Hedlund och Gunilla Holmgren. Ersättare har varit Ewa Kohlström, Tommy Jerström och Börje Pettersson. Vaktmästare har varit Irma Hyvärinen.

Gammelgården har under året besökts av cirka 3650 personer, vilket är en ökning mot föregående år då antalet var 3100.

Sammanträden: Styrelsen har under året haft 12 protokollförda sammanträden. Årsmötet ägde rum den 31 mars.

Medlemmar: År 2019 hader föreningen 266 betalande medlemmar och därutöver 16 barn.

Ekonomi: Medlemsavgiften har under 2019 varit 175:- för familj och 100:- för enskild medlem.

Reparationer och underhåll: Div. mindre reparationer på Gammelgården har utförts under året. Renovering av Kronblom- och Agust-statyerna har påbörjats.

Uthyrning: Under året har logen varit uthyrd för olika festligheter såsom födelsedagsfester, bröllop och PRO-danser vid ett antal tillfällen.

Övrigt: Hembygdsföreningen har en hemsida, www.torsakershembygdsforening.se som haft cirka 200 besökare per vecka.

Föreningen har haft följande aktiviteter under året:

  1. Under våren anordnades sedvanliga städdagar på Gammelgården.
  2. 22 och 23 maj hölls Temadag för skolornas årskurs 3 då inbjudna skolbarn och lärare fick stifta bekantskap med olika hantverk och sysslor som inte är så vanliga i dagens samhälle. Deltagarna, ca 120 barn och deras lärare var mycket nöjda med aktiviteterna
  3. 6 juni var det traditionsenligt Nationaldagsfirande med körsång och högtidstal av Carin Zetterberg. Kulturstipendiet delades ut till Lage Bergström. Sång och musik av Albin med band. Ca 125 besökare.
  4. Midsommarfirandet började torsdag den 21 juni med majning av stången På midsommaraftonen kom det cirka 1600 personer.     
  5. Söndag den 24 juni var det gudstjänst, kyrkokören medverkade. C:a 30 personer.

     6. Den 12 augusti arrangerades en Dan Andersson-kväll med Åke Edvardsson. Ca 70 i publiken.          

      7.Under hela sommaren hölls Gammelgården öppen för visningar lördagar och söndagar.

Kaffeservering fanns i Gammelgården, vilket var uppskattat. Fler besökare än tidigare år..