Temadag för vuxna och barn.

Temadag för vuxna och barn i Augusti.
Liknande dem som vi har för årskurs 3.
Mer information kommer senare.