Bli medlem i Torsåkers Hembygdsförening.

Bli medlem och stöd Torsåkers Hembygdsförening
Medlemsavgiften för 2021 är:
Enskild: 100 kr
Familj: 175 kr
Betalas till vårt bank-giro 465-7136, glöm inte att ange namn och adress.
Vi skickar även ut ett inbetalningskort i samband med kallelsen till årsmötet.