Logo

Temadag för årskurs 3 Hofors kommun. 22 - 23 maj

Varje år bjuds eleverna i treorna i hela Hofors Kommun till Gammelgården.

Där visas byggnaderna upp. Många frivilliga ställer upp och visar gammaldags hantverk och andra sysslor.
Hur många barn i dag har sett en tvättbräda i användning?
Hur många vet vad som görs på ett skomakeri? 

Temadagen var även i år uppdelad på två dagar på grund av det stora elevantalet.
Både elever, lärare och funktionärer brukar tycka att det är väldigt trevligt.