Logo

Styrelsen 2023

Ordförande: Bodil Landin.
tel:070-2392889

Vice ordf: Åke Edvardsson

Kassör: Börje Pettersson

Sekreterare: Katarina Sohlborg

Övriga ledamöter:
Kurt Hedlund                                 
Gunilla Holmgren
Christer Ekendahl
Mats Lindberg 
Astrid Hedlund                                 

Tommy Järström, ersättare
Emmelie Schön, ersättare
Niklas Malmström, ersättare
Hanna Sohlborg, ersättare

Vaktmästare för bokning av lokaler mm:
Irma Hyvärinen, tel: 070-563 55 41