Logo

Karta över byggnader vid Gammelgården.

1. Mangårdsbyggnad

Bergsmansgård från "Hagas" i Stenshyttan.
Byggd 1801-05.
Tillbyggnaden vid gaveln tillkom 1832.
Flyttad till nuvarande plats 1927.

Gården är en typisk tvåvånings parstuga, som dock tidigt tillbyggdes på västra gaveln med en nedre och övre kammare.
På nedre botten är förstukammaren, med väggarna målade med schablonmönster från Lars Olssons gård i Wij, samt till vänster därom köket och till höger "arstun".

Övre våningen har en förstukammare, prästkammaren kallad och till höger gästabudssalen, målad 1835, och till vänster "narstun" eller klädrummet, där klädförrådet förvarades.

Vid gårdens återuppbyggande har man försökt att bibehåla så mycket som möjligt av den åldriga karaktären. Taket, som ursprungligen bestod av handtäljd spån, utgörs nu av tegel från bostäder vid f.d. Kratte Masugn och är tillverkat i Strömsbro. Inredningen är till största delen gåvor av sockenbor och alla föremål är katalogiserade.
Gården invigdes den 3/7 1927 av landshövdig Sven Lübeck i närvaro av 4000 sockenbor och andra intresserade.

2. Tröskloge med hästvandring.

Uppförd under 1800-talet på "Nirsers" i Berg.
Flyttad till hembygdsgården 1973 och där om och tillbyggd.

Under trösklogen finns en utställningslokal.

3. Kiosk.

Byggdes först som en lada på 1930-talet.
Under slutet av 1970-talet ombyggd till kiosk.

4. Fäbodstuga.

Från "Achis" i Väster-Hästbo och sannolikt byggd under slutet av 1600-talet.
Flyttad till hembyggdsgården 1963.

5. Stall med portlider, visthus och snickarbod.

Ursprungligen från ett torp som tillhörde Hofors Bruk på Tjärnäsheden.
Flyttad 1962 till hembygdsgården.

6. Ängslada.

Från Kyrkfallet i Eltebo.
Flyttad till hembygdsgården 1962.

7. Spruthus och mangelbod.

Från Fors by.
Flyttad till hembygdsgården 1962.

8. Vaktmästarbostad.

Bostad för vaktmästaren.

9. Uthus.

Uthus som tillhör vaktmästarbostaden.

10. Vagnslider och museum.

Uppfördes 1993.

11. Bagarstuga och affär.

Flyttad till hembygsgården från Pålsbo.
Tidigare även använd som militärförråd.

12. Skomakeri.

Flyttad till hembygdsgården från Pålsbo, där den kallades "dynamitboden".
Inredningen är från 1800/1900-talet.
Skomakeriet stod klart 1994.

13. Smedja.

Flyttad från Hästbo 1991,
färdigställd 1996.