Logo

Gammelgårdens Kulturfond

Gammelgårdens kulturfond instiftades inom Torsåkers Hembygdsförening
den 7 september 1987 på initiativ av Arne Nilsson i Nyhyttan.

Fondens huvudsakliga ändamål är att
lämna bidrag i form av stipendier till

enskild, grupp eller sammanslutning,
som inom Torsåkersbygden gjort en
insats av kulturellt värde, eller att ge
stöd för förverkligande av målsättning
av för bygden kulturellt värde.

Stipendium kan sökas, men även delas ut till annan än sökande.
Förslag till stipendiat kan lämnas till Gammelgårdens Kulturfond.
Stipendiat utses av en styrelse utsedd av Hembygdsföreningens årsmöte.
Stipendieutdelning sker vid firandet av
Sverigs nationaldag vid Torsåkers Gammelgård.
Diplomet har tagits fram av Sigge Eriksson.

Ge gärna en gåva till Gammelgårdens kulturfond.
Kulturfondens bankgiro: 465-7136


Gammelgårdens Kulturfonds adress:
Torsåkers Hembygdsförening

c/o Astrid Hedlund
Spelmansvägen 5, lgh:1101
813 40 Torsåker

Tel: 070-2747715